HI LEO

IMG_7005.JPG

HI LEO

Ein podkast av Gunhild Moe og Siri Bråtveit

I podkasten Hi leo fortel me historier som på ulike vis spring ut frå Suldal, men som kan enda opp ein heilt annan stad. Sjølv om Suldal er eit utgangspunkt, er podkasten laga like mykje for alle lyttarar også utanfor denne dalen innerst i Ryfylke.